fbpx

Ib Braase (samlingsophængning)

Udstillingsperiode den 8. juni – den 18. august 2024. 

Horsens Kunstmuseum præsenterer en samlingsophængning med værker af Ib Braase.

Ib Braase var en markant billedhugger på den danske kunstscene. Hans konstante nuancerede udforskninger af skulpturens muligheder har gjort ham til en vigtig medspiller i den udvidelse af skulpturbegrebet, som fandt sted i 1900-tallet. Udvidelsen af forståelsen af, hvad begrebet ’en skulptur’ dækker over var ikke et decideret brud med tidligere tiders skulpturtraditioner, men en nødvendighed for at lade skulpturen være relevant som samtidskunst.

Ib Braases ouevre vidner om en personlig udvikling fra den lukkede, traditionelle statue i starten af 50’erne mod den åbne skulptur, der indtager og inddrager det omkringværende rum. Braase arbejdede hen mod en opfattelse af skulpturen som et sted: ”Et sted, man åndeligt kan være i”, som han selv udtrykte det. Særligt interessant er det, hvordan Braase kunstnerisk udviser en ubrudt kontinuitet, der strækker sig tidsmæssigt fra den danske senmoderne interesse for form og volumen, som Braase særligt oplever gennem sin rolle som assistent for den danske billedhugger Astrid Noack, til en udvidet forståelse af skulpturen, som inkorporerer en forståelse af arkitektur, rum og krop.

 

Det er muligt at læse mere om de udstillede værker herunder:

Plankeværket (over digt af Miguel Angel Sevilla)

Bronzerelief

Ovalt bronzerelief

Bronzerelief

Stående kvinde

Fra min lillesøsters værelse. 

Fra Johannes værelse

 

40 år med Horsens Kunstmuseum

De udstillinger der i øjeblikket kan ses på Horsens Kunstmuseum, binder fortiden, nutiden og et bud på fremtiden sammen: 1984-1985 De tidlige år viser publikum nogle af de allerførste erhvervelser der blev gjort til samlingen efter museets selvstændiggørelse og som er de værker der skabte kimen for museets store samling af eksperimenterende samtidskunst. Derudover præsenteres sommeren over en samlingspræsentationer af Troels Wörsel, Michael Kvium samt Tina Maria Nielsens installation Salon des refusé fra 2016, der ligeledes er en del af Horsens Kunstmuseums samling.