Phoebe New York på Horsens Kunstmuseum

Phoebe New York på Horsens Kunstmuseum 

Åbningsdagen for denne udstilling er pga corona foranstaltningerne ikke fastlagt

En lille del af New York flytter for en stund til Horsens, i form af en udstilling med den New York baserede kunstner Libby  Schoettle,som arbejder under kunstnernavnet Phoebe New York.  

Den kommende udstilling præsenteres både indenfor på Horsens Kunstmuseum, i Caroline Amalie Lunden, og breder sig som ringe i vand ud i byrummet.  

Værkerne til udstillingen spænder fra tidlige fotografier til tegninger, collager, collager på gamle bogomslag til decideret Street Art. Med udstillingen ønsker Horsens Kunstmuseum at præsentere den kunstneriske rejse som Libby Schoettle / Phoebe New York har været på igennem de sidste cirka 15 års arbejde.  En rejse som har ført hende fra en introvert og søgende kunstnerisk eksistens, til fødslen af Phoebe, et ekstrovert alterego, som aktivt bruger sin stemme til at råbe op i byrummet og som peger på nogle af verdens uretfærdigheder. Hvad enten dette er i form af tegninger, collager og Street Art præsenterer Phoebe os for verdens diversitet ved at komme med ”små” opråb og statements, både de positive som; stay  positiv,be  happy og cool– til de mere negative som insanechaos,  dickhead  og  fool. 

Libby Schoettle er oprindeligt fra Bryn Mawr, Pennesylvania, men flyttede i en ung alder til New York. Hun er uddannet fra Gettysberg College, Philadelphia Universitet og afsluttede sin uddannelse på Hunter College.

 

Hele vejen rundt om den kunstneriske praksis 

Horsens Kunstmuseums intention med udstillingen er at præsentere hele Libby  Schoettles  kunstneriske praksis, såvel inde som ude og altså ikke blot at skabe endnu en Street Art udstilling i museal sammenhæng. Vi ønsker at give beskueren en overordnet forståelse af, og mulighed for at følge hele fortællingen om en kunstnerisk proces og praksis. Man vil f.eks. kunne følge de originale collager fra udstillingsrummene på museet til de er scannet ind – blæst op i størrelse og sat op i byrummet. Ligesom udstillingen på samme måde kan følges den anden vej; fra byrummets Street Art, til udstillingssalene på museet hvor de originale collager, fotografier og så videre hænger.  

I udstillingsperioden viser Horsens Kunstmuseum desuden et uddrag af den dokumentar omkring Phoebe New York, somJyll  Johnstone fra Canobine Filmshar skabt på baggrund af at have fulgt Libby  Schoettle igennem de sidste fem år. Dokumentaren følger kunstneren i hendes studielejlighed, når hun skaber sine værker i lejligheden og på gaden i enten de tidlige morgentimer eller på de sene aftner, når værkerne på ulovligvis opsættes i New Yorks gader.   

 

Street Art i byrummet Byrumsprojektet skabes i samarbejde med MÆRK BYEN, Horsens Kommune, som Horsens Kunstmuseum siden 2013 i flere sammenhænge har samarbejdet med, for at skabe kunstneriske oplevelser for horsensianerne i byrummet.  

 Udstillingen er skabt i samarbejde med www.CanobieFilms.org og gavmildt støttet af Insero Horsens, Familien Hede Nielsens Fond og Konsul Georg Jorck og Hustru Emma Jorck´s Fond.  

Det er muligt at læse mere om PhoebeNewYork på www.libbyschoettle.com

 

 

ENGLISH BELOW: 

Phoebe New York at Horsens Art Museum

A small part of New YorkCity is moving to Horsensfor a while –in the form of an exhibition of Libby Schoettle’s artworks.  This Horsens’ art exhibition will feature artist Libby Schoettle’s alter ego character, “Phoebe New York.”

The upcoming exhibition is presented inside the Horsens Art Museum, in the park, and in the city of Horsens.

The works for the exhibition range from drawings to collages that are made from found objects—that range from old book covers to early photographs and vintage magazines—to present-day Street Art.

The museum’s exhibition presents the artistic journey that Libby Schoettle/ Phoebe New York has been on for the last 15 years. This journey began when an introverted artist first created her alter ego character,  PhoebeNewYork. At first, the artist let her character express her own feelings about feeling lonely, misunderstood, and unloved as a person and an artist. Over time, however, PhoebeNewYork became increasingly extroverted and she began to speak out into the urban space and point at some of the world’s injustices.

Whether in the form of drawings, collages, or Street Art, Phoebe makes us aware of the diversity of the world by making “small” statements– from the uplifting messages such as, “stay positive” and “be happy and cool”– to the more negative observations like “insane,chaos,” and “fool” – to the empowering declarations such as, “dickhead.”

 

All the way around the artistic practice

Horsens Art Museum’s intention with the exhibition is to present the whole of Libby Schoettle’s artistic practice, both inside the museum and outside where the existence of the Street Art is very fragile and impermanent. Curator Julie Horne Møller explains: “We want to give the viewer an overall understanding and opportunity to follow the whole narrative of an artistic process and practice. Here you will be able to follow the original collages from the exhibition rooms of the museum until they are scanned – blown up in size and set up in the urban space of the city. Just as you can follow the exhibition the other way around; from the street art pieces on the street to the exhibition at the museum where the original collages and photographs hang.”

During the exhibition, Horsens Art Museum also shows a part of the docuseries about Phoebe New York that director Jyll Johnstone of  CanobieFilms is creating after filming  Libby Schoettle and her art the past five years.

Libby Schoettle is an NYC artist originally from Bryn Mawr, Pennsylvania. She attended Gettysburg College, Philadelphia University and graduated with honors from Hunter College.

Horsens Art Museum has worked together with Libby Schoettle since 2019 to plan the exhibition.

Thanks to: The exhibition is generously supported by the Insero Horsens, FamilienHede Nielsens Fond, KonsulGerog Jork og HustruEmma York’s Fond and MÆRK BYEN Horsens.