fbpx

Maj-Britt Boa – Nu bliver luften mørkere blå

21 april – 17 juni 2007

Maj-Britt Boa koncentrerer sig om en udforskning af overgangsfænomener som sygdommens febertilstand og grænselandet mellem den private og den offentlige sfære. I fotografi og i en ruminstallation, som vises på udstillingen, arbejder hun med en total iscenesættelse. Ruminstallationen har titlen ”Nu bliver luften mørkere blå”, og er fra 2006. Den består af et bassin med vand, hvori der er placeret to porcelænssenge. På bagvæggen hænger gardiner med en videoprojektion af skyers vandring. Det hele gentages i vandet stille spejl, men kan nemt forstyrres ved en berøring af vandet, ligesom vi kan virke forstyrrende ved vores indtrædelse i rummet. Ruminstallationen forsøger at indkredse den tilstand eller det mellemstadie, der er mellem for eksempel det privat og det offentlige, den vågne og den sovende tilstand, og måske også tilstanden mellem liv og død, overgangen til et åndelige stadig, hvis et sådant findes?

Læs mere