fbpx

Aftermath, 2018

I 2018 præsenterede Horsens Kunstmuseum for første gang Rose Eken med soloudstillingen Afterbeat. Udstillingen tog udgangspunkt i Rose Ekens store fascination af og passion for musik og fankultur. Udgangspunktet for udstillingen var installationen Aftermath, hvor efterladenskaber fra en Slayer-koncert på den københavnske metalfestival Copenhell året forinden var blevet genskabt i keramik og lå spredt ud over udstillingsgulvet.

Aftermath tager udgangspunkt i konkrete fotografier, som Rose Eken tog efter koncerten. Her ses de mange tusind stykker affald spredt ud over festivalpladsen: cigaretskod, festivalhegn, ølglas, papemballage til at bære øl i, shotrør, en efterladt kasket og en tabt iPhone. Med værket zoomer Rose Eken helt ind på det banale, som vi typisk overser eller tager for givet, når hun genskaber genkendelige rekvisitter fra det levede liv i keramik.

Installationen er omfangsrig med omkring 2000 enkeltdele; mængden er fascinerende for Rose Eken, da den bliver overvældende, når der pludseligt er så mange objekter samlet. Ligesom musikken gentager takter, tempo og mellemspil, kredses der i værket om repetitionen og det processuelle. Ved at skabe en overflod af de samme objekter i ét stort virvar punkterer Eken idéen om eksklusivitet og stjernestatus. Med Aftermath ophøjes affald til kunstnerisk komposition, når de efterladte genstande genskabes i papirler. Rose Ekens værkpraksis kan minde om etnografens omfattende feltstudie i kultur, historie, erindring og perception. Ved at se potentialet i det umiddelbare og forhåndenværende giver Eken et indblik i vores populærkultur og samtid.

Horsens Kunstmuseum erhvervede takket være Ny Carlsbergfondet værket i forbindelse med udstillingen Afterbeat i 2018. Værket indgår i museets samling af værker af Rose Eken skabt i perioden 2011-2018. Samlingen indeholder andre værker, der tager afsæt i Rose Ekens interesse for musikhistorie og -kultur; her kan næves værkerne Jacket with Green Sleeve og Misfits – Jacket with Green Sleeve, begge fra 2018, samt broderiet What Makes Nancy So Great By Sidney fra 2011.

Aftermath, 2018
Glaseret brændt papirler og keramik
Mål: 1200 x 1200 cm
Gave fra Ny Carlsbergfondet den 10. oktober 2018
Inventarnummer: 1434