fbpx

Påskens Billeder

4 april – 21  april 2003

Gennem flere år har skoler og kirker i Horsens Kommune samarbejdet om et påske-salmesangsprojekt for alle 4. klasse-eleverne. Projektet blev i 2002 udvidet med en billedkunst del, og Billedskolen på Horsens Kunstmuseum afholdt inspirationskursus for 4. klassernes billedkunstlærere. I år er dette tilbud udvidet til også at omfatte eleverne, og 11 klasser fra de deltagende skoler har modtaget undervisning på Billedskolen og Kunstmuseet som optakt til projektet.

Udfra påskeberetningerne og salmerne har eleverne derefter arbejdet ihærdigt med påsken i tekster, billeder, salmer og kirkebesøg. Hele dette arbejde kulminerer i henholdsvis udstillingen af elevernes påskebilleder og -skulpturer på Horsens Kunstmuseum og en salmesangsdag den 9. april i Klosterkirken.

Læs mere