fbpx

Juel, Abildgaard og Eckersberg

12 oktober – 1996  – 12 januar 1997

Statens Museum for Kunst drager i forbindelse med en tiltrængt tilbygning ud i landet med dele af museets righoldige samlinger. Horsens Kunstmuseum tog med stor glæde imod tilbuddet om at kunne vise billedkunst, som normalt kun kan ses på museet i Sølvgade, København. Vi valgte værker af nogle af vore store nationale kunstnere Nicolai Abraham Abildgaard, Jens Juel og Christoffer Wilhelm Eckersberg – kunstnere i særklasse fra tiden omkring slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet. Det var i den periode, dansk kunst fik sit eget særpræg, og det var der grundlaget blev lagt til den epoke, der senere har fået betegnelsen Dansk Guldalder. N.A. Abildgaard var den sidste maler, der helt og holdent helligede sig historiemaleriet, Jens Juel var periodens suverænt mest efterspurgte portrætmaler, og C.W. Eckersberg er med rette blevet kaldt “den danske malerkunsts fader”. Med disse tre kunstnere viser vi dansk kunst i verdensklasse fra en tid, der ikke er særlig bredt repræsenteret i museets egne samlinger.

Læs mere