fbpx

Involved – Katja Bjørn

9. marts – 11. juni 2019

Katja Bjørn har forvandlet et helt udstillingsrum til én stor mørklagt skulpturel videoinstallation hvori værket ‘Involved’ fra 2017 kan opleves. Katja Bjørns videoinstallation folder sig ud i form af seks høje, skråtstillede planker, hvorpå en video projiceres og fremviser en gruppe nøgne mennesker i alderen 24 – 75 år, der modløst flytter rundt på tunge skulpturelle genstande, som glimtvis oplyses af lommelygter hvori deres bevægelser fremhæves. Alt sammen holdt i en sort/hvid og næsten grynet karakter. ‘Involved’ sætter fokus på det skønheds- og værdimæssige i at involvere sig og at bevæge sig, både i symbolsk forstand i livet men også på et basalt kropsligt plan.  

Katja Bjørns kunst har gennem det sidste årti omhandlet mennesket, og gennem videokunsten som medie, fremviser hun fortællinger om mennesket, der både fremstår eksistentielle og vedkommende på tværs af samfund og kultur. Katja Bjørns værker befinder sig i et krydsfelt mellem krop, natur og kultur, hvori det fundamentalt kropslige og genstandsmæssige mondæne kommer til udtryk gennem alt fra virtuelle billeder til en skulpturel materialitet.  

Videoinstallationen og skulpturen, som medier, skaber en udtryksfuld platform for at præsentere kroppen på måder, der kan være med til at udfordre stereotype og forskønnede opfattelser af specielt kvindekroppen. Katja Bjørn løsriver kroppen fra sin traditionelle normative ramme, og lader den udfolde sig helt tæt på i al sin nøgne vildskab og ligefremme menneskelighed. Videoinstallationen fremhæver det at bevæge sig, at involvere sig, og flytte på sig eller på noget. Også selvom det måske ikke har noget bestemt formål, så har det rene fokus på bevægelsen en helt speciel værdi, der er værd at betragte som beskuer. Livet er bevægelse; ikke en rejse fra A til B, men en tolkning af vores væren og den måde vi er til på, både i hverdagens evindelige skub og ryk og i livets natur som bevægelse.  

Titlen på værket ‘Involved’ henviser til det at involvere sig, at engagere sig i livets kontinuerlige bevægelse. Bevægelse har til formål at rykke os frem i livet, både i bogstavelig fysisk og kropslig forstand, men også på idémæssig plan, hvori engagement og involveren i ens tilværelses fremgang er med til at skabe værdi for det at være menneske. ‘Invovled’ fremhæver denne ‘involveren-sig’ eller ‘flytten-på-sig’ og dens iboende skønhed og særegne æstetik ved selve det at flytte på sig, på nogen, på noget, uanset om det har et formål eller ej. Vi fornemmer altså i værket både det værdimæssige ved engagementet, som afdækker bevægelsens kropslige fundering, men også det hverdagslige skub og livets natur som består i at vi som mennesker skal bevæge os, hvad enten det er fremad eller bagud i livet. Bevægelsen viser sig kun for os som erfaringsmæssige øjeblikke, når vi af og til bliver bevidste om vores handlinger og vores involveren i livet. Som også kunstneren udtrykker det: ’Livet er ikke noget vi bevæger os igennem; livet er evindeligt at befinde sig i bevægelsens sitren’  

Katja Bjørn (f. 1967) bor og arbejder i Aarhus. Hun er autodidakt kunstner med en Cand. mag. i Religions- og kunsthistorie ved Aarhus Universitet, 1999. Hun er repræsenteret ved Randers Kunstmuseum, Horsens Kunstmuseum, Kvindemuseet, Statens Kunstfond, Aarhus Kommune. 

Katja Bjørn , ‘Involved’, 2017, videoinstallation, 22 min. varighed i loop med lyd, HD

 

Stillbillede fra Involved af Katja Bjørn Stillbillede fra Involved af Katja Bjørn Stillbillede fra Involved af Katja Bjørn