Aktuelt arbejdsgrundlag

Horsens Kunstmuseums vedtægter

Horsens Kunstmuseum er en del af Museum Horsens Museets vedtægter kan ses ...

Læs mere
Aktuelt arbejdsgrundlag

Resultataftale og Resultatberetning

Horsens Kunstmuseums bestyrelse udgøres af Horsens Byråds Kulturudvalg En gang om året udarbejdes en resultataftale der angiver hovedindsatsmålene for det kommende år. 2017 planen kan læses her Samtidig med resultataftalen udfærdiges en resultatberetning, der ser tilbage på det ...

Læs mere
Aktuelt arbejdsgrundlag

Slots- og Kulturstyrelsen Kvalitetsvurdering

Slots- og Kulturstyrelsen foretager løbende kvalitetsvurderinger af alle statsanerkendte museer. Museum Horsens, som Horsens Kunstmuseum er en organisatorisk del af, blev i 2016 kvalitetsvurderet. Slots-og Kulturstyrelsens vurdering kan læses ...

Læs mere