Foreningen Horsens Kunstmuseums Venner blev stiftet i 1992 med det formål at fremme medlemmernes kunstneriske interesser og styrke Horsens Kunstmuseum ved bl.a. at bidrage til forøgelse af museets samling.

Indtil nu har foreningen skænket værker af Lars Nørgård, Peter Holst Henckel, Peter Neuchs, Martin Erik Andersen, Nina Sten-Knudsen, Tal R, Signe Guttormsen, Ann Sophie Stærk, Cathrine Raben Davidsen og Sophia Kalkau samt ydet tilskud til erhvervelsen af værker af Michael Kvium, Troels Wörsel, Camilla Thorup, Maria & Natalia Petschatnikov og Erik A. Frandsen.

Horsens Kunstmuseums Venners vedtægter kan downloades her:Vedtægter 2023.