fbpx

Uden titel, 1998

Med denne udtryksfulde tegning formår Cathrine Raben Davidsen at skildre de vanskelige og komplekse følelser, der er knyttet til det faktum, at vores krop forandrer sig i løbet af livet. Tegningen Uden titel viser tre mennesker, alle i forskellige størrelser. Midtpunktet i tegningen er et nøgent barn, hvis krop fremstår slap og ser ud, som om den hænger en smule. Ansigtet er markeret med en lilla farve. Nederst ved barnets fødder ses to overkroppe: til højre en kvindelig skikkelse og i midten et sort ansigt, hvis hår stritter op i vejret. Karakteristisk for de tre mennesker er, at deres ansigter enten er tilslørede eller fremstår udtryksløse, hvilket får dem til at fremstå anonyme. Stemningen er foruroligende og fremkalder følelser og tanker om barndom, pubertet og identitet. Det er, som om barnefiguren skuer ned på kvindefiguren, der har bare bryster og selv kigger ud af tegningen. Hvilke følelser er det mon, barnet brænder inde med?

Det, at de afbildede mennesker ikke møder beskuerens blik, giver associationer til skam og ubehag, noget den mørke figur i midten i høj grad medvirker til. Den mørke figur fremstår som et mørkt og ubehageligt spøgelse i tegningen. Barnets positur kan også minde om Jesu Kristi korsfæstelse, hvor Jesus er naglet til korset med udstrakte arme og bøjer hovedet nedad. Tematisk er der i tegningen tale om en form for transformation. Her kan det handle om de tanker og den forvirring, der er knyttet til, at ens krop forandrer sig og bliver til noget andet end den, vi hidtil har kendt.

Tegningen Uden titel stammer fra begyndelsen af Cathrine Raben Davidsens kunstneriske karriere. Hun dimitterede fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2003. Tegningen er interessant, da den har et mere sårbart og skitseagtigt udtryk end nogle af kunstnerens andre værker. Tegningen blev vist på Cathrine Raben Davidsens soloudstilling Pen Pencil Poison på Horsens Kunstmuseum i 2003. Titlen på udstillingen, Pen Pencil Poison, er hentet fra et essay af samme navn skrevet af den irske forfatter og poet Oscar Wilde (1854-1900), som kunstneren var inspireret af. I essayet identificerer Oscar Wilde sig med kunstneren, forfatteren og den mistænkte seriemorder Thomas Griffiths Wainewright (1794-1847). I forbindelse med udstillingen Pen Pencil Poison udtalte Cathrine Raben Davidsen, at hun ser titlen som en henvisning til sine værker, da hun tror på, at det færdige værk gør en forskel, ligesom gift kan skabe en forandring. Gift forbindes ofte med noget negativt, da gift er skadelig og kan give varige men. På samme måde kan et værk besidde en så stor kraft, at det kan give livslange indtryk og føre til, at man ser verden med nye øjne.

Uden titel, 1998
Inventarnummer: 1101
295 x 210 cm
Blyant og pastel
Købt 31. december 2003

Foto: Jacob Friis-Holm Nielsen