fbpx

Troels Wörsel. Uden titel. 1984

“Jeg er ikke interesseret i billeder, hvis indhold kan fortolkes vilkårligt”. Derfor blev Wörsel nødt til at etablere et sæt spilleregler, der angiver hvorledes billedets former skal tolkes.

Bag titlen Uden titel gemmer sig et maleri med temaet “hvordan man la­ver sauce”. Det er et af over tyve billeder Wörsel malede i årene 1983-1985 på vej mod billedet, der vist aldrig så dagens lys.

Forud for disse madlavnings billeder gik et forløb, hvor Wörsel samlede en række notater, som beskrev den proces, der skal til for at lave en rigtig sovs. Kødet steges og lægges fra (saft opsamles), pandens stegeaftryk – Bratensatzen, spædes op med vædske, den filtreres, indkoges, monteres med smør og til sidst hældes den opsamlede kødsaft i. Ikke alene beskri­ver notaterne, hvordan man laver sauce, men angiver også de tegn, der skal stå for de enkelte stadier i fremstillingen. I følge Wörsel handler bil­lederne også om det ”Duchamp kaldte kunstindholdet, distancen mel­lem kunstnerens intention og det færdige værk … Kunstneren kan al­drig vide, om han har realiseret sin intention, der er altid noget uden for det, man har tænkt sig. Det er måske der, det interessante i kunsten over­hovedet ligger”.

Det har naturligvis ikke kun været et spørgsmål om sovs. “Hvis indhol­det ikke skal udtømme sig i ren privatisme, ren udtryksfuldhed eller i det rene sjælesuk .. må det nødvendigvis være et abstrakt indhold. Derfor valgte jeg temaet hvordan man laver sauce … Samtidig har saucens fremstilling visse paralleller til det at male, fordi man i begge tilfælde har at gøre med noget flydende, der skifter form og bevæger sig igennem forskellige formgivninger for til sidst at finde den endelige form i det færdige produkt.”

Klokken er et minut over to på uret øverst i billedet, eller rettere sagt på det ur der griber ind i det andet. Det tegn er udtryk for tiden. At to ure griber ind i hinanden er udtryk for “den relation der er mellem Braten­satzen og saucens reduktion’ ‘. Bratensatzen, der kommer ved stegnin­gen, gengives ved et forholdvis velafgrænset sort mønster. Stegningen er anledningen til bruddet med den begrænsede palet. Den orange farve står for varme, “men der henvises ligeså meget til, at orange i form af mønje er den farve metal grundes med. Og hvad der samtidig henvises til er, at billedet i sidste ende, malerisk og formalistisk drejer sig om grunden. Det afbilder dets egen grund”. Afkogningen – et sort mønster der angiver saucen som noget flydende. Forneden i billedet hænger en kurv, billedet på saucens filtrering. Monteringen med smør er angivet ved slyngede rokokko-former, der i dette billede anes i øverste højre hjørne. I dette billede bliver sovsen ikke færdig, men ønsket om en klar aflæsningsmulighed er til stede. At billedet så også er interessant uden kendskab til koden er en helt anden historie.

 

Troels Wörsel
Uden titel. 1984
Akryl på lærred. 180,3 x 150,0 cm
Købt 1985 med tilskud fra Augustinus Fonden
Inventarnummer: 562