fbpx

Tegning, Lucky Luke med barnevogn, 1983 & Tegninger, 1983

Det nu nedlagte Galleri Subset i København dannede rammen om Erik A. Frandsens første separatudstilling i januar 1984. Udstillingen kaldte han ‘14 tegninger’. Med Frandsens lidt, på det tidspunkt, uafklarede forhold til maleriet som kunstnerisk udtryksform var det helt naturligt, at han ikke debuterede med malerier, men med noget helt andet, nemlig 14 tegninger, der så til gengæld heller ikke havde så meget med tegninger at gøre.  

14 sortmalede spånplader i en størrelse, der kunne bringe tankerne hen på Per Kirkebys masonitmalerier, som netop udnyttede standardpladestørrelsen 122 x 122 cm, udgjorde kernen i udstillingen. 14 motiver bygget op af det udsavede mellemrum, der fik accentueret deres grafiske virkning, ved at pladerne hang med en afstand ind til den hvide væg. Tegninger var det ikke, men de indeholdt alligevel noget af tegningens karakter. Det var heller ikke grafik, men i deres afhængighed af den sorthvide kontrast nærmede de sig en smule. Motivmæssigt lå de helt i forlængelse af den humor, som styrede meget af det tidlige vilde 80’ermaleri. 

På udstillingen hang disse arbejder også som grafik. Spånpladerne havde været anvendt som trykstokke. Virkningen på de grafiske tryk fremstod dog klart svagere sammenholdt med de 14 spånplader. Den disciplinering, der var nødvendig for at få pladen til fortsat at hænge sammen, og dette aspekts betydning for linjeforløbet, trådte ikke så stringent frem, og dermed blev den ornamentale karakter svækket. Man kunne også konstatere, at mellemrummet mellem væg og billede havde en stor betydning for den kunstneriske oplevelse af værkerne, som gik tabt i de grafiske tryk.  

For Frandsen var disciplineringen (pladen skulle bogstaveligt hænge sammen) og afstanden til væggen den 3. dimension af stor betydning. Et par af værkerne havde faktisk deres forlæg i fire linoleumssnit, som også findes i Horsens Kunstmuseums samlinger: ‘Broen’, ‘Wilhelm Tell’, ‘Uden Titel’ og ‘Maler og model’. 

Tegning, Lucky Luke med barnevogn, 1983
Bemalet spånplade. 122,0 x 125,5 cm 
Købt 22-1-2001 
Inventarnummer: 1019 

Tegninger, 1983
Bemalede spånplader. Ca. 122,0 x 125 cm (mindre variationer i størrelsen) 
Gave 3-9-2001 fra kunstneren 
Inventarnummer: 1065 a-j 

Tegning, Lucky Luke med barnevogn, 1983 Tegninger, 1983