fbpx

Peter Holst Henckel. Untitled (Are you talking to me!?), 1996/2000

Peter Holst Henckel (1966) arbejder med mange forskellige medier som foto, video og installationskunst. Det primære i hans arbejder er ikke selve materialet, men hvordan han kan iscenesætte materialerne, så de understøtter hensigten med det enkelte værk. Det kan være ved at inddrage billeder fra medier, film eller reklameverdenen og sætte dem ind i nye sammenhænge, som han gør det i værket Untitled fra 1993/94. På den måde ændrer han på den oprindelige historie og skaber en anden eller tilføjer nye dimensioner. De smukke blomster og den nuttede baby virker umiddelbart tilforladelige, men det æstetiske er kun et middel til at tiltrække os og gøre os opmærksom på den verden, de lidt for kunstige blomster og den lidt for buttede baby er en del af.

Peter Holst Henckel bruger kunsten som et middel til at forstå og fortolke verden på. Ifølge ham er kunsten tæt forbundet med resten af verden og kan ikke isoleres fra den. Hans værker har ofte politiske, samfundskritiske og moralske konnotationer. Når han inddrager billeder fra massemedierne i sine værker, understreger han værkets sammenhæng med den aktuelle og den historiske virkelighed.

Værket Untitled, (Are you talking to me!?) fra 1996/2000 består af en video og en dørkarm med spejl og døre. Scenen i videoen er inspireret af filmen “Taxidriver”, hvor hovedpersonen i filmen står foran spejlet og øver sig i at reagere frem for at forholde sig passivt til det, han oplever. Peter Holst Henckel har indspillet scenen i et rum med et spejl i baggrunden, hvori lukkede døre spejler sig. Disse står i modsætning til de åbne døre på spejlet i dørkarmen ved siden af videoen. I værket arbejder Peter Holst Henckel med de rum, reelle og imaginære, der opstår, når man kikker ind i et spejl. Ligeledes arbejder han med dialogen mellem beskuer og værk, dels ved at tale direkte til os i videoen, og dels ved at beskueren kan se sig selv i spejlet og blive en del af værket. Værket afhænger så at sige af vores medvirken, både fysisk og intellektuelt, og dermed nedbrydes grænsen mellem værk og omverden.

Peter Holst Henckel

Untitled (Are you talking to me!?), 1996/2000
Video, spejl, foto, bemalet træ. 240 x 141,5 cm
Købt 22.12.2000 med tilskud fra Horsens Kunstmuseums Venner
Inventarnummer: 1016