fbpx

Mogens Zieler. Familiebillede. 1968

Horsens Kunstmuseum råder over en meget stor samling af multikunst­neren Mogens Zielers arbejder. Malerier, tegninger, grafiske arbejder, vævninger og sågar et par skulpturer – over 600 arbejder.

Samlingen blev grundlagt i 1977, hvor der blev indgået en overenskomst mellem Horsens Kommune og Mogens Zieler, en overenskomst, der re­sulterede i, at en større samling af hans værker permanent blev ophængt i den daværende Kunstafdelings lokaler på Horsens Museum, med hen­blik på løbende erhvervelse til samlingen. Zielers generøsitet resulterede dog i, at samlingen senere blev udvidet med en meget værdifuld samling af specielt tegninger, hvor man kan danne sig et indgående kendskab til, hvorledes Zieler arbejdede med sit stof.

Mogens Zieler er så absolut en ener i dansk kunst. Efter de første ung­dommelige arbejder inspireret af Harald Giersing, hos hvem han mod­tog undervisning, fandt han allerede i 30’erne sin stil. Hans stil er så langt fra påvirket af samtidens moderne kunst, men gennemsyret af hans glæde ved sit arbejde, en udtalt humoristisk sans og en koncentrati­on om de for ham nære ting: familien, hans mange katte, hans hest og naturen omkring hans bopæl i Sondrup bakker.

Mogens Zielers kunst er folkelig i ordets bedste betydning. Hans billeder er umiddelbart tilgængelige, og har, når de er bedst, lige præcis det der skal til, for at man gang på gang vender tilbage.

Udover maleri dyrkede Zieler allerede fra begyndelsen af 30’erne bogil­lustrationen, og her står han absolut som en sværvægter.

Han forstod at trænge ind bag teksten i sine illustrationer og slap som regel ikke opgaverne, før den grafiske tilrettelæggelse var taget med. Det ene mesterværk efter det andet kan findes her. Den svære udsmyknings­kunst fik han også mulighed for at prøve kræfter med i en række tilfæl­de, og med samme lette, lyse og venlige udtryk til følge, som i det hele ta­get prægede hans arbejde.

Da Horsens Museums Kunstafdeling blev til Horsens Kunstmuseum, ophørte den permanente Mogens Zieler-sal med at eksistere, men sam­lingen er en væsentlig del af museet, og der er således til stadighed op­hængt et større skiftende udvalg fra denne del af samlingen.

Info:

Mogens Zieler
Familiebillede. 1968
Olie på lærred. 152 x 100 cm
Købt 1980
Inventarnummer:  Z-M-18