fbpx

Misfoster, Misfoster, Startviden og Kiss, 1999

Horsens Kunstmuseums samling rummer ikke kun monumentale malerier af Michael Kvium, men også små malerier, der blot i mindre skala beskæftiger sig med blandt andet krop og død som tema. I 1999 udarbejder Michael Kvium de fire små malerier: ’Misfoster’ (to med denne titel), ’Startviden’ og ’Kiss’. Foruden de små formater er malerierne fælles om det motiviske og tematiske univers og en farvepalet domineret af lyserødlige nuancer.

De to værker med titlen ’Misfoster’ kan ses som billeder på de dunkle sider af tilværelsen og af (gen)teknologiens indvirken på naturens gang. Malerierne viser blottede nyfødte skikkelser placeret på en sløret baggrund, som spejler figurernes farveholdning. Kroppene er så forvrængne og forvredne, at beskueren kan føle den smerte, der nødvendigvis er forbundet med de skildrede menneskeliv. Samtidig indbyder skikkelserne til en afstandtagen, hvilket understreges i titlerne ’Misfoster’.

’Startviden’ skildrer ligeledes en nyfødt, der med sin fremtoning påkalder sig både omsorg og afsky. Den lille skikkelse ligger ned med lukkede øjne og viser ikke megen tegn på liv. Ansigtet ligner et dyrs snarere end et menneskes og den høje, sorte hat får på tragikomisk vis skikkelsens hoved til at fremstå endnu længere, end det faktisk er.

Med værkerne forsøger Michael Kvium at beskrive et liv, der befinder sig helt ude på kanten af den genkendelige verden. De forvredne kroppe fremstår som iscenesatte figurer, der rummer både groteske og grusomme skildringer af menneskets første møde med verden, nemlig fødslen. Værkerne peger også på vores (vestlige) kulturelle passivitet dels i forhold til den ukontrollerbare teknologiske udvikling og dels i forhold til verdens hjælpeløse individer.

I værket ’Kiss’ anvender Michael Kvium det velkendte dødssymbol kraniet i en enkel, men effektfuld opstilling af to kranier vendt mod hinanden i et kys. Dette giver indtryk af, at kranierne på makaber vis er en slags levende døde. I modsætning til de tre øvrige værker handler ’Kiss’ ikke om livets begyndelse, men om dets afslutning. Betragtes de fire små værker samlet illustrerer de den tætte forbindelse og korte afstand mellem liv og død – et forhold, som er gennemgående i Michael Kviums virke.

Kiss, 1999
Olie på lærred. 27,2 x 57,1 cm
Købt 6/4-1999
Inventarnummer: 959

Misfoster, 1999
Olie på lærred. 24,0 x 33,5 cm
Købt 6/4-1999
Inventarnummer: 960

Misfoster, 1999
Olie på lærred. 22,0 x 26,5 cm
Købt 6/4-1999
Inventarnummer:  961

Startviden, 1999
Olie på lærred. 27,0 x 72,3 cm
Købt 3/11-1999
Inventarnummer: 970

Misfoster, 1999 kiss, 1999 Startviden, 1999