fbpx

Titelløst billede nr. 12, 1990

’Titelløst billede’ nr. 12 skildrer seks kropslige, organiske former placeret i et tomt, udefinerbart rum. De seks former leder tankerne hen på menneskekroppen, idet man kan genkende noget der ligner arme, ben, ryg, bagdel og en menneskelig hjerne.

Fremstillingen af deforme kroppe har været kendetegnende for Michael Kviums virke allerede fra selvportrættet i 1985. I sin kunstneriske udvikling arbejder Michael Kvium sig henimod en erkendelse af, at deformiteter ikke kun findes hos mennesket, men at også samfundet er ved at blive deformeret både fysisk og åndeligt.

I stedet for individuelle psykologiske problemstillinger arbejder Michael Kvium her med mere generelle samfundsmæssige problemstillinger affødt af menneskets omgang med naturen og verden. Han skaber billedlige modstykker til den samfundsmæssige deformation, han oplever. Billeder, der ikke viser forståelige, brugbare ting, men dog genkendelige former.

’Titelløst billede’ nr. 12 kan ses som en skrækvision om, at hvis vi fortsætter med at handle uden refleksion og omtanke, kan vi risikere at komme i en situation, hvor vi, eller det der ligner noget af det vi var, krampagtigt må kæmpe for at holde resten af hjernen i forbindelse med kroppen.

Det er kendetegnende for Michael Kvium, at han fremlægger og peger på problemstillingerne uden selv at give svarene. Hans værker angiver altså ingen løsningsforslag, men maner til refleksion hos beskueren. Det er op til os selv at handle.

Titelløst billede, nr. 12, 1990
Olie på lærred. 150,0 x 190,2 cm
Købt 22/2-1991
lnventarnummer: 739