fbpx

Kirsten Ortwed. Flade på sokkel. (1987)

Flade på sokkel er en ud af i alt 7 skulpturer i samme materiale. Serien er benævnt Schlagenhaut und Niidelstiche – en poetisk titel, der nok kunne åbne for tolkningsmuligheder, men bag poesien gemmer sig en teknisk term, der dækker over fejl i den gyldne overflade.

Værkerne inddrager umærkeligt rummet og udøver en udefinerlig kraft, der påvirker beskueren, men der lægges, som antydet, ikke fra Kirsten Ortwed side op til tolkninger. Når hendes værker har forladt værkste­det, må de leve deres eget liv, uden at der fra kunstnerens side bliver lagt op til, at hendes værker skal forbindes med ideologisk engagement af politisk, psykologiske eller eksistentiel karakter. Udover den rene per­ception er der meget lidt af værdi for Ortwed. Det essentielle er den krea­tive proces og de nye former, skulpturer, relieffer, objekter m.v., der er resultat af denne proces.

Kirsten Ortwed.

Flade på sokkel. (1987)
Majolika. 34,5 x 133,5 x 76,5 cm
Købt 3/1-1989
Inventarnummer: 670