fbpx

Kærlighed og Fantasi, Bjørn Nørgaard

I 1996 skabte Bjørn Nørgaard  skulpturserien ’Dyderne’, hvor de to støbejernsskulpturer foran Horsens Kunstmuseum indgår. Med titlerne ’Kærlighed’ og ’Fantasi’ fremhæver Bjørn Nørgaard disse begreber som vigtige dyder i dagens samfund. De øvrige skulpturer i serien peger gennem deres titler på følgende begreber som dyder: Tolerance, Tålmod, Ydmyg, Indsigt, Troskab, Viden, Oplysning, Klog og Tro. Disse syv skulpturer er deponeret på Thisted Gymnasium og HF-Kursus af Ny Carlsbergfondet.

’Kærlighed’ og ’Fantasi’ er over 4 meter i højden. De har menneskelige former, der dog er så forvredne, at skulpturerne fremstår som abstraktioner over menneskekroppen. Med denne fremtræden og med placeringen på tærsklen mellem Carolinelunden og museet udgør skulpturerne en forbindelse mellem det naturlige og det menneskeskabte (kunst). ’Kærlighed’ og ’Fantasi’ har endvidere en vis lighed med indianske totempæle, som også udgør et møde mellem natur og kultur, idet pælene er træstammer – et naturobjekt – der er bearbejdet kunstnerisk, og derved transformeret til et kultur/kunstobjekt.

Skulpturerne har siden 2015 været placeret ovenpå belægningen ’Beton – Don´t cry a Diamond on a Plate for You’ af Martin Erik Andersen, der er elev af Bjørn Nørgaard. Herved er der etableret et kunstnerisk samspil mellem lærer og elev.

 

Kærlighed, 1996 og Fantasi, 1996

Støbejern
Hhv. Købt af Horsens Kunstmuseum med tilskud fra Statens Museumsnævn og gave til Horsens Kunstmuseum fra Inge og Asker Larsens Fond til støtte af almennyttige formål

Kærlighed, 1996 og Fantasi, 1996