fbpx

Jørgen Roed. Parti af Frederiksborg. Karusselporten

Jørgen Roed (1808-1888)

Jørgen Roed var elev af C.W. Eckersberg, som har malet Horsens Kunstmuseums ældste billede. Eckersberg, der ofte er blevet kaldt den danske malerkunsts fader, lærte sine elever værdien af den nøjagtige naturiagttagelse – ikke for iagttagelsens egen skyld, men det er en helt anden historie – og udfoldede store anstrengelser for at lære sine elever at gengive denne iagttagelse så nøjagtigt som muligt med hjælp af linearperspektiv, skyggelære og andre “tekniske” hjælpemidler.
Der er næppe tvivl om, at det er Eckersbergs romerske prospekter, malet under Eckersbergs ungdomophold i Rom, der har været medvirkende til at give Roed interessen for arkitekturmaleri. Den direkte anledning til det her aktuelle billede var dog en konkurrence udskrevet af Kunstforeningen i København med overskriften “En offentlig Plads eller Bygning”. Roed tog sammen med Christen Købke til Frederiksborg Slot i marts 1835. Mens Købke kastede sig over et helhedsbillede af slottet, valgte Roed at fokusere på en detalje. Med Audienshuset i ryggen, Fadeburshuset til højre, slotskirken til venstre ned mod Karruselgården og Slotsherrens hus stod Roed og malede dette billede. Strengt perspektivisk opbygget, et egalt lys, en himmel der virker som en mur. Et lukket afklaret rum. Den grusbelagte sti fik ikke lov at leve videre – den blev brolagt i det endelige billede, der blev indleveret til Kunstforeningens konkurrence, som han forøvrigt vandt.
Horsens Kunstmuseums samling rummer bl.a. også et fint portræt af Roed, en diciplin Roed med stor kærlighed kastede sig over senere i sin kunstneriske løbebane.

 

Parti af Frederiksborg. Karusselporten. (1834-1836)

Olie på lærred. 32,6×35,1
Købt 07/11/1960 med tilskud fra Ny Carlsbergfondet og Undervisningsministeriets Dispostitionsfond
Inventarnummer: 274