fbpx

Grundbilleder, 1988

Den grafiske serie ’Grundbilleder’ består af 18 tryk, der hver måler 31,9 x 98,5 cm. De 18 raderinger er delt i tre farvegrupper: seks rosa, seks grå og seks gule blade. Selve rækkefølgen af farverne eller placeringen af de enkelte blade inden for hver farvegruppe er fri, men alle seks raderinger i hver enkelt farvegruppe skal hænge samlet. 15 af de i alt 18 raderinger er trykt med de kobberplader, som i sin tid blev anvendt til at skabe serien ’Radering I, II, III’ fra 1987. Disse blev delt i fem rektangler hver og herefter bearbejdet på ny, så de kunne anvendes til denne serie. Tre rektangler blev herefter føjet til serien, så det ser ud, som om de alle hænger sammen som ét samlet værk.  

I de 15 oprindelige dele fra ’Radering I, II, III’ ses, at de forestiller tre forskellige personer. I det første tryk ser man en kvinde siddende med sine ben strakt ud fra sig i en stiv og underlig fastfrosset position. I det andet ser man en nøgen mand med armene bredt ud til siden. I det tredje ser man en androgyn person læne sig ind i billedrummet, omkranset af linjer der leder blikket hen til et menneskehoved. De tre tryk skabt fra de originale plader er enorme i størrelsen (1592 x 984 cm) sammenlignet med de efterfølgende ’Grundbilleder’ (319 x 985 mm). Samtidig fremstår udtrykket i disse tre tryk som meget ekspressivt, og de læner sig hermed op ad mange af Frandsens andre værker fra sidste halvdel af 80’erne, hvor han ligeledes legede med et mere ekspressivt og eksperimenterende sprog i sine kunstværker.  

Selvom pladerne fra serien ’Radering I, II, III’ blev ’genbrugt’ til ’Grundbilleder’, så fremstår udseendet fra den oprindelige serie forvrænget og næsten uigenkendeligt. Frandsen skar pladerne fra hinanden, kradsede i dem, polerede dem og sleb dem, så udfaldet blev radikalt anderledes end forgængerne. Nogle dele, eksempelvis visse kropsdele, har fået lov til at bestå, men de fremstår fragmenterede i udtrykket, fordi de er spredt ud mellem de 15 nye tryk; det kan således være svært at se, hvor hvad stammer fra, og hvad der er nye bearbejdninger i kobberpladerne. Samtidig kan det være svært at vurdere, hvor den ene kropsdel starter og den anden ender i Frandsens fuldstændige fragmentering af kroppen.  

Kropsdelene iscenesættes ved flere forskellige grafiske greb; der er anvendt en fed tryksværte, som skaber store mørke områder i billederne, og skraveringer og poleringer skaber en effekt af, at billedet er blevet voldsomt ridset i og nærmest slår revner. Det ekstreme og voldsomme blander sig med en form for ro i de lysere partier, som får lov til at træde frem fra mørket. Modsætninger mødes og deles op på brutal vis og samles på ny.  

Grundbilleder, 1988   
Koldnålsraderinger, sukkerakvatinte. Ca. 319 x 985 mm 
Gave 21-4-1989 fra Statens Museumsnævn 
Inventarnummer: 692 a-r 

Grundbilleder, 1988