fbpx

Gargaphia, 1990

Gargaphia’ fra 1990 er en næsten abstrakt, ekspressionistisk hvid skitsetegning i kul. Kultegningen er udført på et stort lærred, og på trods af dens streglignende motiv, som kunne det stamme fra en af kunstnerens skitsebøger, skabes der et interessant sammenstød for beskueren i mødet med dette ’simple’ motivs store størrelse. Frandsen har brugt skitseblokkens tegnekul på maleriets store lærred, og med denne materialemæssige sammenblanding er skabt et kunstnerisk interessant møde, der læner sig op ad Frandsens evige trang til at lege med det formelle over for det motiviske i kunsten.

Gargaphia’, som indgår i en serie af lignende værker, fremviser et ordnet men dog abstrakt motiv af linjer, der er tegnet i en organisk bevægelse op og ned ad lærredet. Kultegningen er opbygget over en tydelig struktur, der på en gang fremstår ordnet og kaotisk. 

Gargaphia’ er et stednavn hentet fra Ovids ’Forvandlinger’ (eller ’Metamorfoser’), som er den latinske digters hovedværk skrevet før hans eksil i 8 e.Kr. Billedets titel henviser dog ikke direkte til noget bestemt i Ovids værk og fremstår dermed som en formålsløs ledetråd til et billede, der måske i bund og grund søger at undgå fortolkning, men nærmere undersøger oplevelsen af mødet mellem kontraster.  

Gargaphia, 1990
Kul på lærred. 220,5 x 190,0 cm
Købt 12-11-1991
Inventarnummer: 736

Gargaphia, 1990