fbpx

Fritz Syberg. Lille pige i en have

Fritz Syberg (1862-1939)

Horsens Kunstmuseum råder over en mindre, men fin samling af værker udført af Peter Hansen, Johannes Larsen og Fritz Syberg, som alle tilhører malergruppen Fynboerne. I tiden omkring århundredeskiftet begyndte nye holdninger at præge samfundet og kunsten, og i 1900-tallets første årti brød modernismen igennem inden for billedkunsten. En stor del af de yngre kunstneres værker fungerede som undersøgelser af formelle elementer, farve og form. Syberg var til en vis grad påvirket af de nye strømninger, men han forblev forankret i naturalismen.
Syberg dygtiggjorde sig særligt indenfor oliemaleri, men valgte i en periode at koncentrere sig om akvarelmaleri. Da han genoptog oliemaleriet, blev det med tydelige spor fra arbejdet med akvarel; den laserende teknik fra akvarelmaleriet blev nærmest overført til oliemaleriet, hvorved der blev skabt en større lethed end tidligere. Der skete samtidigt en form- og farveforenkling, som i høj grad var med inspiration fra tidens unge kunstnere – her kan i særdeleshed fremhæves maleren og svigersønnen Harald Giersing.
I tilblivelsesårene for ”Lille pige i en have” var Syberg ligeledes koncentreret om at skabe større landskabsbilleder af de skiftende årstider. I dette værk skildres foråret – formodentlig som det så ud i familiens egen have på Pilegården ved Kerteminde, hvor Syberg levede fra 1902 til hans død i 1939, og hvor den største og måske væsentligste del af hans værker blev til.
I ”Lille pige i en have” ses en lille pige stående midt i en have – med hovedet let foroverbøjet, og dybt koncentreret om en lille ting hun holder i hænderne. Hun befinder sig i sin helt egen verden, stående under et blomstrende frugttræ i haven – muligvis et æbletræ, og måske er det en blomst herfra hun holder i hænderne og studerer nærmere.
Sammenlignet med tidligere værker ses en tydelig forskel i malemåden; i ”Lille pige i en have” er udtrykket mere hastigt og skitsepræget. Stilheden, som er et gennemgående træk i hans værker, ses samtidig med en levendegørelse via det vibrerende lys.

”Lille pige i en have”, 1920-24

Olie på lærred. 99,4 x 76,5 cm
Gave 1930 fra Ny Carlsbergfondet
Inventarnummer: 98