fbpx

Emil Westman Hertz

Medicinlinje 5. 2014

Voks, pap, papir, grene og polystyren

55 x 308 x 50 cm

Gave 29/4-2021 fra Ny Carlsbergfondet

Inventarnummer: 1679