fbpx

De Røde Hunde, Bjørn Nørgaard

Bjørn Nørgaards (f.1947) ’De Røde Hunde’ består af fire betonsokler, hvorpå der er placeret fire hundefigurer i bjergarten tuf. På hver hunds hoved er et støbejernselement, der bærer en træbjælke, der igen bærer en billedtavle. Materialekombinationen vidner om Bjørn Nørgaards interesse for at sammensætte materialer, der traditionelt ikke ses sammen.

Skulpturen illustrerer desuden Bjørn Nørgaards karakteristiske brug og bearbejdning af elementer fra andre kulturkredses kunst. Hunden er hentet i Mexico, hvor den står på et museum, men i en helt anden og mindre størrelse. Billedfrisen er et arkitektonisk element lånt fra Mayakulturen. Titlen refererer til vesteuropæisk kultur og kan både henvise til børnesygdommen røde hunde og skældsordet røde hunde, der har været brugt om folk på den politiske venstrefløj.

For Bjørn Nørgaard er et værks tilblivelsesproces, herunder samarbejdet med håndværkere, stenhuggere, støbefolk mv., af stor betydning. Individualiteten er til stede på værkplan, men den kollektive ånd fra 1960’erne er til stede i processen. Bjørn Nørgaard er i høj grad formet af sin tid på Den eksperimenterende Kunst­skole (Eks-skolen) i København, hvor der blev eksperimenteret på livet løs under inspiration fra 1960’ernes radikale nybrud i kunsten.

 

Bjørn Nørgaard 1947-

De Røde Hunde, 1983

Nær indgangen til Horsens Kunstmuseum

Beton, aluminium, jern, tuf, træ, bemalet
Købt af Horsens Kunstmuseum i 1988 med tilskud fra Statens Museumsnævn, Ny Carlsbergfondet, DK Sparekassen, Nykredit, Kreditforeningen Danmark, Familien Hede Nielsens Fond og BRF-Fonden