fbpx

De fem søjler

Horsens Kunstmuseum arbejder med udgangspunkt i museumslovens fem søjler: Indsamling, registrering, bevaring, formidling og forskning.

Indsamling: det vil sige at museet er forpligtet til at indsamle i forhold til museets indsamlingspolitik.

Registrering: det vil sige at museet er forpligtet til at registrere samlingerne til en digital database, i vores tilfælde Regin(snart SARA).

Bevaring: det vil sige at museet er forpligtet til at passe korrekt på de indsamlede genstande(værker), ligegyldigt om de er udstillet eller på magasin.

Formidling: det vil sige at museet er forpligtet til at formidle de indsamlede genstande til de besøgende. Formidlingen kan foregå både mundtligt, skriftligt eller virtuelt.

Forskning: det vil sige at museet er forpligtet til at forske i samlingerne. Denne forskning kan f.eks. blive til en bog eller artikel.

Alle statsanerkendte museer er underlagt museumsloven og de fem søjler. De fem søjler skal ifølge loven overholdes og indgår i den daglige drift af museet.