Det er muligt  at låne vores poser med ord. Det er et tilbud som for eksempel kan benyttes af gymnasieelever og øvrige unge. Disse ord kan anvendes som et pædagogisk og dialogisk redskab til at sætte ord på en kunst der kan være svær at italesætte. Kunsten er ofte kompleks og af svær størrelse, her kan de unge lege ordene ind, dog stadig på en reflekterende måde. Det bliver således en sjov og mere let tilgang til både kunst, analyse og dialog.