fbpx

Bjørn Nørgaard. Introduktion

Den danske billedhugger Bjørn Nørgaard (f. 1947) har efterhånden skabt værker i over et halvt århundrede med en iderigdom, spændvidde og handlekraft, der gør produktionen helt igennem bemærkelsesværdig og omfangsrig. De tilsammen mere end tusind objekter, skulpturer, tableauer og installationer, de hen ved hundrede aktioner og tilsvarende udsmykninger breder sig tidsligt, geografisk, skala- og materialemæssigt i adskillige retninger; men udspænder man i tanken et kvadratisk gitter hen over dem alle – som arkæologen, der forsøger at skabe orden i og overblik over fortidslevnene i sin udgravning eller kartografen, der forsøger at kortlægge verdens kontinenter og oceaner i længde- og breddegrader – da aner man en enhed i mangfoldigheden.

På Horsens Kunstmuseum indtager Bjørn Nørgaards kunst en central plads, hvorfor forskning i hans værker er afgørende for formidlingen og den fortsatte udvikling af samlingen. Museets udvalg af Bjørn Nørgaard-værker spænder tidsmæssigt bredt – seneste værk er fra 2020.

Før Horsens Kunstmuseum tog initiativ til en digital udgave en et oevrekatalog, eksisterede kun  Aarhus Kunstmuseum oeuvrekatalog over Bjørn Nørgaards værker  fra  1986.

På Horsens Kunstmuseum har det netop været en målsætning at udspænde en fast, anskueliggørende struktur over Bjørn Nørgaards kaotiske væld af værker med udarbejdelsen af et opdateret oeuvrekatalog, der lukker hullet fra 1986 og samtidig tager højde for, at kunstnerens værkproduktion endnu ikke er afsluttet.

Bjørn Nørgaards Oeuvrekatalog er tilrettelagt og udarbejdet af mag. art. Marie Vinther. Udarbejdelsen af kataloget er støttet af Løvbjergs Almene Fond og Horsens Kommune. Siden første release af kataloget er opdateringen overgået til kunstneren. 

Det er muligt at se Bjørn Nørgaards oeuvrekatalog her.