fbpx

Bjørn Nørgaard. Introduktion

Den danske billedhugger Bjørn Nørgaard (f. 1947) har efterhånden skabt værker i over et halvt århundrede med en iderigdom, spændvidde og handlekraft, der gør produktionen helt igennem bemærkelsesværdig og omfangsrig. De tilsammen mere end tusind objekter, skulpturer, tableauer og installationer, de hen ved hundrede aktioner og tilsvarende udsmykninger breder sig tidsligt, geografisk, skala- og materialemæssigt i adskillige retninger; men udspænder man i tanken et kvadratisk gitter hen over dem alle – som arkæologen, der forsøger at skabe orden i og overblik over fortidslevnene i sin udgravning eller kartografen, der forsøger at kortlægge verdens kontinenter og oceaner i længde- og breddegrader – da aner man en enhed i mangfoldigheden.

På Horsens Kunstmuseum indtager Bjørn Nørgaards kunst en central plads, hvorfor forskning i hans værker er afgørende for formidlingen og den fortsatte udvikling af samlingen. Museets udvalg af Bjørn Nørgaard-værker spænder tidsmæssigt fra 60’erne til 00erne, men repræsenterer særlig godt kunstnerens arbejder fra 80’erne og 90’erne. Netop værker fra midten af 80’erne og frem har savnet en systematisk, kunsthistorisk behandling, idet der ikke har fundet en tilbundsgående værkregistrering sted, siden Aarhus Kunstmuseum udgav et oeuvrekatalog over Bjørn Nørgaards værker i 1986.

Den manglende kortlægning og registrering har gjort det vanskeligt – vel nærmest umuligt – at danne sig et fyldestgørende overblik over kunstnerens værk og virke og forstå det enkelte værk i relation til helheden. En konsekvens har været, at adskillige værker har været ubelyste, mens enkelte værker, i kontrast hertil, har været voldsomt eksponerede. Der har særligt inden for de sidste årtier været tendens til, at nogle værktyper, som fx udsmykninger, har rangeret højere opmærksomhedsmæssigt end andre med fare for, at man overser, at værkerne – hvor væsensforskellige de end måtte forekomme – er uløseligt forbundne og indbyrdes afhængige som eksperimenterne i videnskabsmandens forsøgsrække.

På Horsens Kunstmuseum har det netop været en målsætning at udspænde en fast, anskueliggørende struktur over Bjørn Nørgaards kaotiske væld af værker med udarbejdelsen af et opdateret oeuvrekatalog, der lukker hullet fra 1986 og samtidig tager højde for, at kunstnerens værkproduktion endnu ikke er afsluttet. Det er håbet, at en gennemgribende kortlægning og registrering kan bidrage til, at nye erkendelser om sammenhænge, modsætninger og forskydninger kan opstå i mødet med Bjørn Nørgaards kunst, og at der nu – og for eftertiden – foreligger et nyttigt redskab, som såvel fagfolk som lægfolk kan få fri adgang til.

Bjørn Nørgaards Oeuvrekatalog er tilrettelagt og udarbejdet af mag. art. Marie Vinther. Udarbejdelsen af kataloget er støttet af Løvbjergs Almene Fond og Horsens Kommune. 

Det er muligt at se Bjørn Nørgaards oeuvrekatalog her.