fbpx

Beton – Don´t cry a Diamond on a Plate for You, Martin Erik Andersen

Betonbelægningen foran Horsens Kunstmuseum er skabt af billedhuggeren Martin Erik Andersen(f. 1964). På idéplanet var belægningen oprindeligt tiltænkt Vitus Berings Plads, som en del af et oplæg, kunstneren udarbejdede i samarbejde med et arkitektfirma. Horsens Kommune valgte en anden løsning, men Martin Erik Andersen arbejdede videre med belægningsmønstret og skabte på den baggrund betongulvet. Det blev siden udstillet i ind- og udland i forskellige udgaver. Horsens Kunstmuseum udstillede gulvet indendørs i 2015 og erhvervede og opsatte det udendørs senere på året.

Det unikke betongulv består nu af  komplekse 12-kantsornamenter med en underliggende cirkelslagsgeometri i et mønster, der potentielt kan fortsættes i det uendelige. Eftersom gulvet er beregnet til at gå på, henvender det sig ikke udelukkende til blikket, men ligeså meget til fødderne, kroppen og rummet som atmosfære.

Martin Erik Andersen arbejder primært med udgangspunkt i skulptur, skulpturelle objekter, tegning, tekstil og lyd. Værkerne installerer han ofte som rumlige iscenesættelser, hvor rummet, kroppen og værket sættes i sammenspil.

Martin Erik Andersen  er elev af Bjørn Nørgaard, som har skabt flere af Carolinelundens skulpturer samt figurerne ’Kærlighed’ og ’Fantasi’, der står ovenpå betonbelægningen ved indgangen til museet. Med Martin Erik Andersens værk etableres der ikke blot en sammenhæng mellem arkitektur og kunst, men også en kunstnerisk dialog mellem lærer og elev. Det er en dialog, der fortsætter ind i museet, hvor dialogen naturligvis også inddrager andre kunstnere.

 

Beton – Don´t cry a Diamond on a Plate for You, 2013-2016

Belægning i armeret beton

Købt af Horsens Kunstmuseum i 2015 med tilskud fra Overretssagfører Danjelsens og Hustrus Legat til Forskønnelse af Horsens By og Særlig dens omgivelser og Familien Hede Nielsen Fond.