Et feltstudieforløb på Horsens Kunstmuseum

Horsens Kunstmuseum optager løbende universitetsstuderende i deres feltstudieforløb. Her vil der være mulighed for at følge arbejdsgangen på et museum, der her i huset indebærer alt fra udstillingsvirksomhed, pressehåndtering og registering til udarbejdelse af undervisningsmaterialer og planlægning af diverse arrangementer.

Vores krav til en feltstudiestudernede er at du har mødediciplin, kan arbejde selvstændigt og at du har en interesse for museets samling.

En feltstudieplads hos os giver dig mulighed for i praksis at arbejde med de fem søjler: indsamling, registrering, bevaring, formidling og forskning.

Ansøgninger skal sendes til: jhmo@horsens.dk . I ansøgningen bedes du præsenterer dig selv, dine faglige interesser og dine ideer i forhold til et evt. feltstudieforløb her på museet.

Specialeplads

Horsens Kunstmuseum har åbnet op for at have en specialestuderende siddende i huset igennem specialeprocessen. Pladsen er egnet til en studerende, der skriver et speciale, som på en eller anden måde går i forbindelse med museets samling eller museets institutionelle ramme.

At være specialestuderende på Horsens Kunstmuseum giver mulighed for:

  • Faglig sparring
  • Adgang til museets magasiner
  • Adgang til museets arkiv
  • Mulighed for indblik i museets udstillingsvirksomhed

Vil du vide mere om en specialeplads så kontakt: jhmo@horsens.dk eller 76292372.