Cathrine Raben Davidsen. To tell the truth. 2009

Cathrine Raben Davidsen (1972) er uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi og har studeret kunst i Firenze og Holland.12003 blev hun tildelt Horsens Kunstmuseums Venners Kunstnerpris.

Cathrine Raben Davidsen trækker på en lang række litterære og kunsthistoriske referencer i sin kunst. De klassiske græske og romerske fortællinger og renæssancens og barokkens store malere finder sammen med den moderne verdens modebilleder vej ind i hendes helt personlige billedunivers. Her er der fokus på individet, ofte det kvindelige, og på køn, identitet og menneskelige relationer. I sit formsprog balancerer Cathrine Raben Davidsen mellem det meget konkrete og detaljerede og det mere diffuse og abstrakte. Figurerne synes enten at være ved at forsvinde eller på vej mod reel form. Uanset hvordan man vælger at betragte det, så er metamorfosen central hos Cathrine Raben Davidsen.

Det er to meget forskellige værker af denne kunstner, som Horsens Kunstmuseums Venner har skænket museet. Det ene er værket Jealousy (efter Manet) fra 2003, og den seneste erhvervelse er værket To tel1 the truth fra 2009. Førstnævnte er direkte inspireret af et lille maleri fra 1880 af et fad med en citron malet af den franske maler Edouard Manet. I modsætning til Manets værk, er Cathrine Raben Davidsens maleri meget stort og i fokus er udelukkende citronen i en næsten lysende gul farve.

I ‘To tell the truth’ er det kvindefiguren, der er i centrum. Nærmere betegnet flere kvindefigurer. I dette og i en række andre værker fra samme periode går Cathrine Raben Davidsen i dialog med forfatteren Virginia Woolf, som var nyskabende i sin tid, blandt andet på grund af sin særlige fortællestil, der lader tid, sted, erindring og associationer væve sig ind i hinanden, og hvor det flertydige og mangestemmede karakteriserer fortællestilen. Det litterære forlæg er således tydeligt i mange af Cathrine Raben Davidsens værker, men i de senere år er hun begyndt at bevæge sig væk fra de litterære kilder. Figuren, personen, mennesket synes dog stadig at være et centralt motiv for hende.

Cathrine Raben Davidsen
To tell the truth, 2009
Olie på lærred,240 x 200 cm
Gave 17.11.2010 fra Horsens Kunstmuseums Venner
Inventarnummer: 1182